سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

پمفلت های دارویی

دسترسی سریع

مطالب آموزشی

24 آبان روز جهانی دیابت

14 نوامبر؛ روز جه بیشتر بدانید! پنج شنبه 26 فروردين 1400

سی تی اسکن

17 آبان  روز جهان بیشتر بدانید! پنج شنبه 26 فروردين 1400

امسال هپاتیت را جدی‌تر بگیرید

امسال هپاتیت را ج بیشتر بدانید! پنج شنبه 26 فروردين 1400

زنان و سلامت روانی در همه گیری کووید19

  ترس، ن بیشتر بدانید! پنج شنبه 26 فروردين 1400

محافظت از سلامت روان در دوران قرنطینه

تا چند ماه گذشته، بیشتر بدانید! پنج شنبه 26 فروردين 1400