سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

پمفلت های آموزش کارکنان

دسترسی سریع

مطالب آموزشی

امسال هپاتیت را جدی‌تر بگیرید

امسال هپاتیت را ج بیشتر بدانید! پنج شنبه 08 آبان 1399

زنان و سلامت روانی در همه گیری کووید19

  ترس، ن بیشتر بدانید! پنج شنبه 08 آبان 1399

محافظت از سلامت روان در دوران قرنطینه

تا چند ماه گذشته، بیشتر بدانید! پنج شنبه 08 آبان 1399

راهنمای استفاده از ماسک در کودکان و نوجوانان

استفاده از ماسک به بیشتر بدانید! پنج شنبه 08 آبان 1399

توصیه های لازم برای پیشگیری و کنترل بیماری های قلب

بیشتر بدانید! پنج شنبه 08 آبان 1399