سامانه نوبت دهی : 33033051 - 031  

تلفن : 36201392 - 031

ایمیل : info@khanevadeh-hospital.ir

هفته ملی ترک دخانیات

تهیه بروشورهای آموزشی به مناسبت هفته ملی ترک دخانیات و توزیع در بین مراجعین گرامی